0продукт(а) - 0.00 лв. 

Условия за ползване

МСА ЕООД

Правила и условия за потребителите (поръчка по пощата и онлайн покупки)

(1 януари 2024 г.)


   Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. 

Съгласно Закона за защита на потребителите Ви предоставим следната информация:

01. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страниците за представяне на всяка стока.


02. Името на фирмата ни: МСА ЕООД

03. Седалище и адреса на управление: гр. София, ул. Костенски водопад, бл. 249, вх.Б, ет.2, ап.16

04. Телефонни номера: (02) 967 02 25, 0888 68 68 86

05. Е майл адреси:


За всякакви въпроси: contact@sattvshop.com

За технически въпроси: support@sattvshop.com

За поръчки и доставки: sales@sattvshop.com

За отказ от договор 14 дневен срок: returns@sattvshop.com


06. Интернет страница: www.sattvshop.com


07. Адрес на осъществяване на стопанската дейност: гр. София, ул. Промишлена 24

08. Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответната стока. Всички цени са крайни с включени всякакви данъци и такси. Включително и ДДС. В цената не е включен транспорта на стоките.


09. Не налагаме допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.


10. Начини на плащане:

С наложен платеж:


Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката става при получаването й от клиента поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

С банков превод:


При този вид плащане, трябва да извършите банков превод към наша банкова сметка, която ще Ви посочим в издадедата от нас проформа фактура. Направената от Вас поръчка ще бъде незабавно изпълнена след получаване на превода.


Покупка на изплащане с TBI Bank:


От 01.10.2022 г. можете да пазарувате на кредит от "Ти Би АЙ Банк" ЕАД.
Възможно е да закупите стока на кредит в размер от 100 Лв. до 30 000 Лв. Срока за погасяването на кредита може да е от 3 месеца до 48 месеца. Имате възможността да ползвате кредита без  първоначлна вноска или с първоначална вноска по ваш избор. Съществува и възможността да направите застраховка на кредита.
За въпроси или повече информация, можете да се обадите на телефон 0888 68 68 86.

11. Стойността на транспортните разходи за доставка са за ваша сметка. Сумата, която трябва да заплатите на куриера е стойността на поръчаните стоки + сумата за доставка.

12. Поръчките направени през САЙТА www.sattvshop.com се обработват през работно време и изпращат както следва:

-поръчките се обработват в рамките на три работни дни и пристигат при клиента
 на следващия работен ден включително и събота след като са изпратени.
-при липса на количества или наличност клиента се уведомява чрез email или
 на оставен от него телефон за евнтуалното забавяне на доставката.
-поръчки за населени места в които няма офис на куриерска фирма ЕКОНТ се
 доставят по график от същата обикновено два пъти в седмицата и се обслужват
 от най-близкия офис на куриерска фирма ЕКОНТ.

13. Потребителите могат да подават жалби на Е майл адрес:

contact@sattvshop.com


14. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

    1. Сключване на договора – при договор за услуги;

    2. Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

   СТАНДАРТНИЯТ ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ (СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ), МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ: ТУК


 15. Ако упражнявате своето 14-дневно право да промените решението си, трябва да заявите, че искате да прекратите договора, като изпратите имейл на:

returns@sattvshop.com

Това е единственият имейл, на който трябва да направите това искане и вие трябва да запазите копие от този имейл, тъй като може да поискаме екранна снимка, ако не сме получили този имейл, но се твърди, че е изпратен. Когато упражнявате правото си да промените решението си, трябва да заплатите разходите за връщане и да запазите доказателство за пощенска разписка.

16. Потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

17. Всички продукти, предлагани от нас са със законова гаранция от 2 години.
При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се свържете с нас по удобен за Вас начин.
Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
Гаранцията се признава само срещу представена оригинална гаранционна карта, попълнена и подписана, както от нас така и от клиента закупил стоката и / или касов бон.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

- Има несъответствие между данните в документа и съответната стока.
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение.
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
- Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания получени от небрежно отношение.
- Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.
- Гаранцията не покрива батерии, дистанционни, външни захранвания (адаптори) и други консумативи.

18. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ:

Независимо от обявената търговска гаранция и условията в нея, продавачът носи отговорност за липсата на несъответствие на стоката с договора за продажба. При несъответствие на стоката потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, съгласно Раздел III „ Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск“ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Търговската гаранция не засяга тези правни средства на потребител.

Информация за потребителя от ЗПЦСЦУПС:
Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

  • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
  • да получи пропорционално намаляване на цената;
  • да развали договора.


(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

  • стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
  • значимостта на несъответствието, и
  • възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.


(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

  • продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
  • появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
  • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
  • продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.


(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

За неупоменати по-горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП и ЗПЦСЦУПС.
 

Достъпът до и използването на САЙТА се определя и регламентира от и подчинява на изложените ПРАВИЛА и условия за ползване и всички приложими закони и нормативни актове.

Достъпът до САЙТА и използването му означават, че Вие, както и фирмата или организацията, която представлявате, сте приели и изразявате съгласие с тези ПРАВИЛА и условия. Ако не сте съгласни или не приемате безусловно и без ограничения тези ПРАВИЛА и условия, моля не осъществявайте достъп до и не използвайте този САЙТ.

МСА ЕООД си запазва ПРАВОТО по всяко време да променя и актуализира настоящите ПРАВИЛА и условия за ползване. Ваше е задължението да ги посещавате и преглеждате периодично с цел да се запознаете с евентуалните промени. Използването на САЙТА след въвеждане на промени в ПРАВИЛАТА и условията за ползване ще означава, че Вие ги приемате и сте съгласни с тях. За евентуални промени можете да се ориентирате по датата на последната актуализация на тази страница.
 

1. Съдържание на Сайта и използване.

Този САЙТ е собственост на и се администрира и обновява от МСА ЕООД.

Вие имате право да използвате този САЙТ и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него ("Съдържание"), само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна.

Ползването на САЙТА е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – МСА ЕООД или трета страна (където е приложимо). Потребителят сам носи отговорност за правилното възприятие и тълкуването на пълнотата, точността и полезността на информацията, съдържаща се в САЙТА.

МСА ЕООД Ви оправомощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на МАТЕРИАЛИТЕ от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимките, звуците и друго мултимедийно съдържание) единствено за ВАША употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни. Имате право да запазите на ВАШ запаметяващ носител МАТЕРИАЛ от този САЙТ само при условие, че запазите всички бележки и знаци, съдържащи се в МАТЕРИАЛА (документа) за авторски права и собственост.

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, променяте (редактирате), изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от СЪДЪРЖАНИЕТО на този САЙТ без предварително изрично писмено разрешение от МСА ЕООД. Всяка употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО в друг САЙТ или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от МСА ЕООД.

Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото СЪДЪРЖАНИЕ (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на МСА ЕООД. Фирмата ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с
цялата строгост на закона и всяко нарушение ще се преследва до пълното изчерпване на всички позволени от закона средства.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

Този сайт може да е непълен или неактуализиран и може да съдържа правописни и граматични грешки, неточности или пропуски, които може да са също свързани с описанията на предлаганите продукти или услуги, за което предварително се извиняваме.

МСА ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) СЪДЪРЖАНИЕТО или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия САЙТ), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие. Датата на последна промяна на настоящия сайт е индикация за възможни настъпили промени в СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА.

2. Ограничаване на отговорността.

При създаването на нашия САЙТ са положени всички възможни усилия и разумни грижи за да се осигури достоверността на информацията, изложена тук. Въпреки това, ние не гарантираме абсолютната точност и надеждност на съдържащата се в САЙТА информация.

Цялото СЪДЪРЖАНИЕ на този САЙТ се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това МСА ЕООД не гарантира точността и пълнотата на СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА. Използването на САЙТА, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на ВАШ риск и отговорност.

При никакви обстоятелства МСА ЕООД, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТ препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения по отношение на отговорностите, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за Вас. В тези случаи отговорностите на МСА ЕООД биха се ограничили до максимално допустимата степен, разрешена от закона.

Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на МСА ЕООД, нейните длъжностни лица, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези ПРАВИЛА и условия от ВАС или от друго лице, имащо достъп до САЙТА.

3. Препратки.

САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, ВИЕ ще напуснете този САЙТ. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в САЙТА ни, е изцяло на ВАШ собствен риск и отговорност.

Препратки към нашия САЙТ.

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от ВАША страна относно възможността да поставите препратка на ВАШИЯ САЙТ към страница от нашия САЙТ – моля свържете се с нас.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и ВИЕ трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани МАТЕРИАЛИ от САЙТА.

Използването на рамки (frames) по отношение на които и да са страници от нашия САЙТ е забранено.

Ние не даваме и не можем да дадем одобрение на никоя фирма, организация или лице, които използват линк към нашия САЙТ.

4. Авторски права.

Освен ако изрично не е упоменато друго, СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА, (вкл. патенти, търговски марки, логота, описания на продукти или услуги, намиращи се на САЙТА), е собственост на и е лицензирано от МСА ЕООД, защитено е от законите за авторското право и ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ.

САЙТЪТ и неговото СЪДЪРЖАНИЕ, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. Изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

САЙТЪТ също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на САЙТА може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

- Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
- Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
- Съдържанието на САЙТА, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, освен това, което не противоречи на настоящите Правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на СЪДЪРЖАНИЕТО, е изрично забранено. Всички други права, които не са ВИ изрично предоставени от нас, са запазени за МСА ЕООД.

Вашият достъп до този САЙТ както и никоя част от СЪДЪРЖАНИЕТО му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в САЙТА без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

5. Закони и юрисдикция.

Ползването на този САЙТ се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Правила и условия, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези Правила и Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.

Ако получавате достъп до този САЙТ извън България, Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.
Моля, прочетете нашата Политика за Конфиденциалност, която е неразделна част от тези Правила и условия за ползване.

6. Политика за защита на личната информация на потребителите ("Политика") на уеб-сайта www.sattvshop.com (“Сайт”).

Тази ПОЛИТИКА за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от ПРАВИЛАТА и условията за ползване на САЙТА. Чрез осъществяване на достъп до този САЙТ ВИЕ изразявате съгласието си с условията на тази ПОЛИТИКА. Ако не сте съгласни с тази ПОЛИТИКА, ВИЕ нямате право да ползвате този САЙТ.

Ние създадохме тази ПОЛИТИКА, защото уважаваме личната информация на посетителите на нашия САЙТ и защото смятаме, че е важно да гарантираме конфиденциалността на идентифициращата информация, която получаваме от тях по време на ползването на САЙТА.

Тази ПОЛИТИКА се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на САЙТА, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “КОНТАКТИ”. МСА ЕООД гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата ПОЛИТИКА и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата ПОЛИТИКА не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други САЙТОВЕ чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия САЙТ. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези САЙТОВЕ.

Информацията, която събираме, се използва:
- за да можем да отговаряме на ВАШИТЕ запитвания и въпроси.
- за да можем да установим ВАШИТЕ потребности.
- за подобряване на СЪДЪРЖАНИЕТО на нашия САЙТ, продуктите и услугите, които предлагаме.
- за да се свържем с ВАС.
- за да ВИ информираме за нови продукти и/или услуги.
- за да ВИ изпращаме информация.
- за целите на нашето планиране.
- за маркетингови и други информационни цели.

МСА ЕООД ще ползва ВАШАТА лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. ВАШАТА лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без ВАШЕТО изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. В случаите, когато възнамеряваме да ползваме ВАШАТА лична или идентифицираща информация за цели, различни от представените ВИ тук, ние първо ще поискаме писмено разрешение от ВАС преди да използваме ВАШАТА информация по този начин.

НИЕ няма да ползваме личната идентификационна информация, за да ВИ изпращаме нежелани съобщения /спам/.

По време на ВАШЕТО посещение на нашия САЙТ, НИЕ получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

- Брой на посетителите.
- Вашия IP интернет адрес.
- Името на ВАШИЯ домейн /където е приложимо/.
- Датата и часът на ВАШЕТО посещение.
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия САЙТ.
- Отваряните страници от САЙТА.
- Източникът на заявката.
- Типът на браузъра и операционната система, които ползвате.

МСА ЕООД си запазва правото да променя настоящата ПОЛИТИКА като част от ПРАВИЛАТА и условията за ползване на САЙТА по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА след така направените промени ще означава, че ВИЕ разбирате и сте съгласни с тези промени. ВАШЕ е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата ПОЛИТИКА и настъпилите промени в нея. Датата на последна актуализация на тази страница може да бъде знак за евентуални настъпили промени в нея.

Ако смятате, че не спазваме обявената ПОЛИТИКА за защита на личната и идентифициращата информация, моля свържете се с НАС.

Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на ВАШАТА лична и идентифицираща информация.

7. Алтернативно решаване на спорове /АРС/:

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

1. Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

2. Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, така че потребителите от страната да имат лесен достъп до тях.

Като търговци попадаме в района на обща Помирителна комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите с адрес:

гр. София 1000
пл. Славейков No 4А
тел.: 02/ 9330 577
интернет страница: www.kzp.bg
e-mail: adr.payment@kzp.bg

Помирителното производство е безплатно за страните и те не заплащат такса за разглеждане на спора.
Езикът,  на  който  потребителите  подават  жалбите  си  и  на  който  се  провежда помирителното производство е българският.

Всички права и задължения на потребителите се уреждат от действащия

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/

За условията на доставка и приемане на рекламации, кликнете ТУК